Preciznost - Ekonomičnost - Kvalitet

5-osna CNC masinška obrada:

  • Skraćeno vreme obrade komada,

  • Veća preciznost – vertikalna i horizontalna obrada sa 5 osa nudi nivo visok preciznosti, što je presudno ukoliko su vaše potrebe takve da se proizvodi moraju pridržavati strogih specifikacija kvaliteta i performansi. Mašinska obrada od 5 osa takođe eliminiše potrebu za pomicanjem radnog predmeta između više radnih stanica, čime se smanjuje rizik od greške.

  • Korišćenje kraćih alata za obradu,

  • Stvaranje novih poslovnih prilika: Mnoge kompanije smatraju da 5-osna obrada povećava obim proizvoda i usluga koje mogu ponuditi svojim klijentima. To im omogućava da uhvate veći segment tržišta i da celokupan poslovni operacioni radovi budu potpuno novi.

Mogućnosti CNC tehnologija

3 - osna CNC mašinska obrada 60%
4 - osna mašinska obrada 75%
5 - osna CNC mašinska obrada 100%

5 - Osna CNC Mašinska Obrada

mazak-obrada-small

Ispred svake konkurencije
Mazak Integrex 200 III-ST

Agromarket Niš nudi napredne 5-osne usluge mašinske obrade koje značajno povećavaju niz mogućnosti za izradu delova u različitim oblicima i veličinama.

Mazak vertikalnim obradnim centrom sa simultanih i nezavisnih 5 osa vršimo preciznu mašinsku obradu najsloženijih mašinskih delova.

Zaronite u svet neograničenih mogućnosti mašinske obrade metala.

Naše 5-osne usluge obrade će vam omogućiti da svoje proizvode podignete na viši nivo i nadmašite očekivanja vaših kupaca.

Termin “5-osna obrada” odnosi se na broj pravaca u kojima se alat za obradu može pomerati.

Pogledajte sve usluge koje pružamo.