Brušenje u vidu klasičnog i koordinatnog brušenja.