Mogućnost izrade cilindričnihg, ravnih, kosih zuba, unutrašnjeg, puznog ozubljenja kao i ozubljenih vratila na mašinama tipa Lorenc do modula 6 i Fautera do modula 8.

Horizontalne mašine

za spoljašnje ozubljenje dužine 600mm prečnika 250mm i modula

ozubljenje